Şems Suresi (91): Çevrimiçi Okuyun ve İndirin - Türkçe Çeviri

Şems Suresi Hakkında Bilgi

Türkçe Çeviri

Andolsun güneşe ve ışığına.

Türkçe Harf çevirisi

veşşemsi veḍuḥâhâ.

İngilizce Çevriyazım

Waalshshamsi waduhaha

Türkçe Çeviri

Ve ondan ışık aldığı, ardına düşüp seyrettiği zaman aya.

Türkçe Harf çevirisi

velḳameri iẕâ telâhâ.

İngilizce Çevriyazım

Waalqamari itha talaha

Türkçe Çeviri

Ve ışıdığı zaman güne.

Türkçe Harf çevirisi

vennehâri iẕâ cellâhâ.

İngilizce Çevriyazım

Waalnnahari itha jallaha

Türkçe Çeviri

Ve kapladığı zaman geceye.

Türkçe Harf çevirisi

velleyli iẕâ yagşâhâ.

İngilizce Çevriyazım

Waallayli itha yaghshaha

Türkçe Çeviri

Ve göğe ve onu kurana.

Türkçe Harf çevirisi

vessemâi vemâ benâhâ.

İngilizce Çevriyazım

Waalssamai wama banaha

Türkçe Çeviri

Ve yere ve onu döşeyene.

Türkçe Harf çevirisi

vel'arḍi vemâ ṭaḥâhâ.

İngilizce Çevriyazım

Waalardi wama tahaha

Türkçe Çeviri

Ve cana ve azasını düzüp koşana.

Türkçe Harf çevirisi

venefsiv vemâ sevvâhâ.

İngilizce Çevriyazım

Wanafsin wama sawwaha

Türkçe Çeviri

Derken ona kötülüğünü de, çekinmesini de ilham etmiştir.

Türkçe Harf çevirisi

feelhemehâ fücûrahâ vetaḳvâhâ.

İngilizce Çevriyazım

Faalhamaha fujooraha wataqwaha

Türkçe Çeviri

Andolsun ki kim, özünü iyice temizlemişse kurtulmuştur, muradına ermiştir.

Türkçe Harf çevirisi

ḳad efleḥa men zekkâhâ.

İngilizce Çevriyazım

Qad aflaha man zakkaha

Türkçe Çeviri

Ve andolsun ki kim, özünü kirletmiş, kötülüğe gömmüşse ziyana girmiştir.

Türkçe Harf çevirisi

veḳad ḫâbe men dessâhâ.

İngilizce Çevriyazım

Waqad khaba man dassaha

Türkçe Çeviri

Semud, azgınlığıyle yalanlamıştı.

Türkçe Harf çevirisi

keẕẕebet ŝemûdü biṭagvâhâ.

İngilizce Çevriyazım

Kaththabat thamoodu bitaghwaha

Türkçe Çeviri

O zaman ki en bahtsızları atılmıştı da.

Türkçe Harf çevirisi

iẕi-mbe`aŝe eşḳâhâ.

İngilizce Çevriyazım

Ithi inbaAAatha ashqaha

Türkçe Çeviri

Derken Allah\'ın Peygamberi, bu demişti onlara, Allah\'ın dişi devesi, çekinin ondan ve suvarılmasından.

Türkçe Harf çevirisi

feḳâle lehüm rasûlü-llâhi nâḳate-llâhi vesuḳyâhâ.

İngilizce Çevriyazım

Faqala lahum rasoolu Allahi naqata Allahi wasuqyaha

Türkçe Çeviri

Derken yalanlamışlardı onu da ayaklarını kesip öldürmüşlerdi deveyi, derken Rableri de suçları yüzünden onları helak etmişti de orasını düzleyivermişti.

Türkçe Harf çevirisi

fekeẕẕebûhü fe`aḳarûhâ. fedemdeme `aleyhim rabbühüm biẕembihim fesevvâhâ.

İngilizce Çevriyazım

Fakaththaboohu faAAaqarooha fadamdama AAalayhim rabbuhum bithanbihim fasawwaha

Türkçe Çeviri

Bu işin sonundan korkmazdı ki.

Türkçe Harf çevirisi

velâ yeḫâfü `uḳbâhâ.

İngilizce Çevriyazım

Wala yakhafu AAuqbaha
595