Lail Suresi (92): Çevrimiçi Okuyun ve İndirin - Türkçe Çeviri

Lail Suresi Hakkında Bilgi

Türkçe Çeviri

Andolsun basınca, geceye.

Türkçe Harf çevirisi

velleyli iẕâ yagşâ.

İngilizce Çevriyazım

Waallayli itha yaghsha

Türkçe Çeviri

Ve ışıyınca, güne.

Türkçe Harf çevirisi

vennehâri iẕâ tecellâ.

İngilizce Çevriyazım

Waalnnahari itha tajalla

Türkçe Çeviri

Ve erkeği ve dişiyi yaratana.

Türkçe Harf çevirisi

vemâ ḫaleḳa-ẕẕekera vel'ünŝâ.

İngilizce Çevriyazım

Wama khalaqa alththakara waalontha

Türkçe Çeviri

Şüphe yok ki çalışmanız, elbette çeşitlidir, başkabaşka.

Türkçe Harf çevirisi

inne sa`yeküm leşettâ.

İngilizce Çevriyazım

Inna saAAyakum lashatta

Türkçe Çeviri

Ve kim verdi ve çekindiyse.

Türkçe Harf çevirisi

feemmâ men a`ṭâ vetteḳâ.

İngilizce Çevriyazım

Faamma man aAAta waittaqa

Türkçe Çeviri

Ve en güzel sözü gerçeklediyse.

Türkçe Harf çevirisi

veṣaddeḳa bilḥusnâ.

İngilizce Çevriyazım

Wasaddaqa bialhusna

Türkçe Çeviri

Artık ona en kolay yolu kolaylaştırırız.

Türkçe Harf çevirisi

fesenüyessiruhû lilyüsrâ.

İngilizce Çevriyazım

Fasanuyassiruhu lilyusra

Türkçe Çeviri

Ve ama kim nekeslik etti ve zenginleşmeyi dilediyse.

Türkçe Harf çevirisi

veemmâ mem beḫile vestagnâ.

İngilizce Çevriyazım

Waamma man bakhila waistaghna

Türkçe Çeviri

Ve en güzel sözü yalanladıysa.

Türkçe Harf çevirisi

vekeẕẕebe bilḥusnâ.

İngilizce Çevriyazım

Wakaththaba bialhusna

Türkçe Çeviri

Artık ona da en güç yolu kolaylaştırırız.

Türkçe Harf çevirisi

fesenüyessiruhû lil`usrâ.

İngilizce Çevriyazım

Fasanuyassiruhu lilAAusra

Türkçe Çeviri

Ve helak olduğu zaman malı, ona bir fayda vermez.

Türkçe Harf çevirisi

vemâ yugnî `anhü mâlühû iẕâ teraddâ.

İngilizce Çevriyazım

Wama yughnee AAanhu maluhu itha taradda

Türkçe Çeviri

Şüphe yok ki doğru yolu göstermek, bize düşer.

Türkçe Harf çevirisi

inne `aleynâ lelhüdâ.

İngilizce Çevriyazım

Inna AAalayna lalhuda

Türkçe Çeviri

Ve şüphe yok ki bizimdir son yaşayış da ve önceki de.

Türkçe Harf çevirisi

veinne lenâ lel'âḫirate vel'ûlâ.

İngilizce Çevriyazım

Wainna lana lalakhirata waaloola

Türkçe Çeviri

Artık sizi korkuttum alevalev parlayan ateşle.

Türkçe Harf çevirisi

feenẕertüküm nâran teleżżâ.

İngilizce Çevriyazım

Faanthartukum naran talaththa
595