Vakia Suresi (56): Çevrimiçi Okuyun ve İndirin - Türkçe Çeviri

Vakia Suresi Hakkında Bilgi

Surah Al-Waaqia
سُورَةُ الوَاقِعَةِ
Sayfa 534 (1 ile 16 arasındaki ayetler)

Vakia Suresi dinle (Arapça ve Türkçe çeviri)

Türkçe Çeviri

Ansızın kopacak kıyamet kopunca.

Türkçe Harf çevirisi

iẕâ veḳa`ati-lvâḳi`ah.

İngilizce Çevriyazım

Itha waqaAAati alwaqiAAatu

Türkçe Çeviri

Kopacağına dair söylenen sözlerde yalan yok.

Türkçe Harf çevirisi

leyse livaḳ`atihâ kâẕibeh.

İngilizce Çevriyazım

Laysa liwaqAAatiha kathibatun

Türkçe Çeviri

Halkı alçaltır, yüceltir.

Türkçe Harf çevirisi

ḫâfiḍatür râfi`ah.

İngilizce Çevriyazım

Khafidatun rafiAAatun

Türkçe Çeviri

Yeryüzü şiddetli bir sarsıntıyla sarsılınca.

Türkçe Harf çevirisi

iẕâ rucceti-l'arḍu raccâ.

İngilizce Çevriyazım

Itha rujjati alardu rajjan

Türkçe Çeviri

Ve dağlar, paramparça olunca.

Türkçe Harf çevirisi

vebüsseti-lcibâlü bessâ.

İngilizce Çevriyazım

Wabussati aljibalu bassan

Türkçe Çeviri

Dağılmış zerre zerre toz haline gelince.

Türkçe Harf çevirisi

fekânet hebâem mümbeŝŝâ.

İngilizce Çevriyazım

Fakanat habaan munbaththan

Türkçe Çeviri

Artık üç bölük olursunuz siz.

Türkçe Harf çevirisi

veküntüm ezvâcen ŝelâŝeh.

İngilizce Çevriyazım

Wakuntum azwajan thalathatan

Türkçe Çeviri

Sağ taraf ehli, ama ne de sağ taraf ehli.

Türkçe Harf çevirisi

feaṣḥâbü-lmeymeneti mâ aṣḥâbü-lmeymeneh.

İngilizce Çevriyazım

Faashabu almaymanati ma ashabu almaymanati

Türkçe Çeviri

Ve sol taraf ehli, ama ne de sol taraf ehli.

Türkçe Harf çevirisi

veaṣḥâbü-lmeş'emeti mâ aṣḥâbü-lmeş'emeh.

İngilizce Çevriyazım

Waashabu almashamati ma ashabu almashamati

Türkçe Çeviri

Ve bir de ileri geçenler ki herkesi geçmişlerdir.

Türkçe Harf çevirisi

vessâbiḳûne-ssâbiḳûn.

İngilizce Çevriyazım

Waalssabiqoona alssabiqoona

Türkçe Çeviri

Onlardır mabutlarına yaklaştırılanlar.

Türkçe Harf çevirisi

ülâike-lmüḳarrabûn.

İngilizce Çevriyazım

Olaika almuqarraboona

Türkçe Çeviri

Naim cennetlerinde.

Türkçe Harf çevirisi

fî cennâti-nne`îm.

İngilizce Çevriyazım

Fee jannati alnnaAAeemi

Türkçe Çeviri

Öncekilerin birçoğu.

Türkçe Harf çevirisi

ŝülletüm mine-l'evvelîn.

İngilizce Çevriyazım

Thullatun mina alawwaleena

Türkçe Çeviri

Sonra gelenlerdense azı onlardan.

Türkçe Harf çevirisi

veḳalîlüm mine-l'âḫirîn.

İngilizce Çevriyazım

Waqaleelun mina alakhireena

Türkçe Çeviri

Altınlarla, mücevherlerle bezenmiş tahtlarda otururlar.

Türkçe Harf çevirisi

`alâ sürurim mevḍûneh.

İngilizce Çevriyazım

AAala sururin mawdoonatin

Türkçe Çeviri

Onlara yaslanırlar, birbirlerine karşı.

Türkçe Harf çevirisi

müttekiîne `aleyhâ müteḳâbilîn.

İngilizce Çevriyazım

Muttakieena AAalayha mutaqabileena
534