Hadid Suresi (57): Çevrimiçi Okuyun ve İndirin - Türkçe Çeviri

Hadid Suresi Hakkında Bilgi

Surah Al-Hadid
سُورَةُ الحَدِيدِ
Sayfa 537 (1 ile 3 arasındaki ayetler)

Türkçe Çeviri

Tenzih eder Allah\'ı ne varsa göklerde ve yeryüzünde ve odur üstün, hüküm ve hikmet sahibi.

Türkçe Harf çevirisi

sebbeḥa lillâhi mâ fi-ssemâvâti vel'arḍ. vehüve-l`azîzü-lḥakîm.

İngilizce Çevriyazım

Sabbaha lillahi ma fee alssamawati waalardi wahuwa alAAazeezu alhakeemu

Türkçe Çeviri

Onundur saltanatı ve tedbiri göklerin ve yeryüzünün, yaşatır ve öldürür ve onun, her şeye gücü yeter.

Türkçe Harf çevirisi

lehû mülkü-ssemâvâti vel'arḍ. yuḥyî veyümît. vehüve `alâ külli şey'in ḳadîr.

İngilizce Çevriyazım

Lahu mulku alssamawati waalardi yuhyee wayumeetu wahuwa AAala kulli shayin qadeerun

Türkçe Çeviri

Ve odur her şeyden önce var olan ve her şeyden sonra kalan ve her şeye üstün olup delilleriyle bilinen ve her şeyi bilen de duygularla bilinmeyen ve o, her şeyi bilir.

Türkçe Harf çevirisi

hüve-l'evvelü vel'âḫiru veżżâhiru velbâṭin. vehüve bikülli şey'in `alîm.

İngilizce Çevriyazım

Huwa alawwalu waalakhiru waalththahiru waalbatinu wahuwa bikulli shayin AAaleemun
537