Hud Suresi (11): Çevrimiçi Okuyun ve İndirin - Türkçe Çeviri

Hud Suresi Hakkında Bilgi

Surah Hud
سُورَةُ هُودٍ
Sayfa 221 (1 ile 5 arasındaki ayetler)

Hud Suresi dinle (Arapça ve Türkçe çeviri)

Türkçe Çeviri

Elif lam ra; bir kitaptır bu ki ayetleri, delillerle sağlamlaştırılmış, sonra apaçık bildirilmiştir, hüküm ve hikmet sahibi olan ve her şeyden haberdar bulunan Tanrı katından inmedir.

Türkçe Harf çevirisi

elif-lâm-râ. kitâbün uḥkimet âyâtühû ŝümme füṣṣilet mil ledün ḥakîmin ḫabîr.

İngilizce Çevriyazım

Aliflamra kitabun ohkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakeemin khabeerin

Türkçe Çeviri

Emreder ki ancak Allah\'a kulluk edin; şüphe yok ki ben, onun tarafından sizi korkutmak ve size müjde vermek için gelmişim.

Türkçe Harf çevirisi

ellâ ta`büdû ille-llâh. innenî leküm minhü neẕîruv vebeşîr.

İngilizce Çevriyazım

Alla taAAbudoo illa Allaha innanee lakum minhu natheerun wabasheerun

Türkçe Çeviri

Ve Rabbinizden yarlıganma dileyin, sonra da tövbe edin ona da sizi mukadder zamanadek güzel bir surette geçindirsin, nimetlerinden faydalandırsın ve her ihsan sahibine, ettiği lütuf ve ihsanın mükafatını versin. Fakat döner, yüz çevirirseniz şüphe yok ki ben, o büyük günün azabına uğrayacağınızdan korkmaktayım.

Türkçe Harf çevirisi

veeni-stagfirû rabbeküm ŝümme tûbû ileyhi yümetti`küm metâ`an ḥasenen ilâ ecelim müsemmev veyü'ti külle ẕî faḍlin faḍleh. vein tevellev feinnî eḫâfü `aleyküm `aẕâbe yevmin kebîr.

İngilizce Çevriyazım

Waani istaghfiroo rabbakum thumma tooboo ilayhi yumattiAAkum mataAAan hasanan ila ajalin musamman wayuti kulla thee fadlin fadlahu wain tawallaw fainee akhafu AAalaykum AAathaba yawmin kabeerin

Türkçe Çeviri

Dönüp varacağınız yer, Allah\'ın tapısıdır ve onun, her şeye gücü yeter.

Türkçe Harf çevirisi

ile-llâhi merci`uküm. vehüve `alâ külli şey'in ḳadîr.

İngilizce Çevriyazım

Ila Allahi marjiAAukum wahuwa AAala kulli shayin qadeerun

Türkçe Çeviri

Haberiniz olsun ki onlar, içlerindekini gizlemek için göğüslerini kapatırlar; bilin ki onlar, duymamak için elbiselerine katkat bürünmeye çalışırlar; fakat o vakit bile gizlediklerini de bilir, açığa vurduklarını da. Şüphe yok ki o, gönüllerde ne varsa hepsini bilir.

Türkçe Harf çevirisi

elâ innehüm yeŝnûne ṣudûrahüm liyestaḫfû minh. elâ ḥîne yestagşûne ŝiyâbehüm ya`lemü mâ yüsirrûne vemâ yü`linûne. innehû `alîmüm biẕâti-ṣṣudûr.

İngilizce Çevriyazım

Ala innahum yathnoona sudoorahum liyastakhfoo minhu ala heena yastaghshoona thiyabahum yaAAlamu ma yusirroona wama yuAAlinoona innahu AAaleemun bithati alssudoori
221