A'la Suresi (87): Çevrimiçi Okuyun ve İndirin - Türkçe Çeviri

A'la Suresi Hakkında Bilgi

Türkçe Çeviri

Tenzih et yücelerden yüce Rabbinin adını.

Türkçe Harf çevirisi

sebbiḥi-sme rabbike-l'a`lâ.

İngilizce Çevriyazım

Sabbihi isma rabbika alaAAla

Türkçe Çeviri

Bir Rab ki yarattı, derken düzüp koştu.

Türkçe Harf çevirisi

elleẕî ḫaleḳa fesevvâ.

İngilizce Çevriyazım

Allathee khalaqa fasawwa

Türkçe Çeviri

Bir Rab ki ölçüp biçti, derken doğru yolu buldurdu.

Türkçe Harf çevirisi

velleẕî ḳaddera fehedâ.

İngilizce Çevriyazım

Waallathee qaddara fahada

Türkçe Çeviri

Bir Rab ki otlağı çıkardı.

Türkçe Harf çevirisi

velleẕî aḫrace-lmer`â.

İngilizce Çevriyazım

Waallathee akhraja almarAAa

Türkçe Çeviri

Derken onu kapkara, kupkuru bir hale döndürdü.

Türkçe Harf çevirisi

fece`alehû guŝâen aḥvâ.

İngilizce Çevriyazım

FajaAAalahu ghuthaan ahwa

Türkçe Çeviri

Seni okutacağız da unutmayacaksın.

Türkçe Harf çevirisi

senuḳriüke felâ tensâ.

İngilizce Çevriyazım

Sanuqrioka fala tansa

Türkçe Çeviri

Ancak Allah dilerse o başka; şüphe yok ki o, açığa vurulanı da, gizli kalanı da bilir.

Türkçe Harf çevirisi

illâ mâ şâe-llâh. innehû ya`lemü-lcehra vemâ yaḫfâ.

İngilizce Çevriyazım

Illa ma shaa Allahu innahu yaAAlamu aljahra wama yakhfa

Türkçe Çeviri

Ve sana, en kolay yolda başarı vereceğiz.

Türkçe Harf çevirisi

venüyessiruke lilyüsrâ.

İngilizce Çevriyazım

Wanuyassiruka lilyusra

Türkçe Çeviri

Artık öğüt ver, fayda verirse eğer.

Türkçe Harf çevirisi

feẕekkir in nefe`ati-ẕẕikrâ.

İngilizce Çevriyazım

Fathakkir in nafaAAati alththikra

Türkçe Çeviri

Korkan, öğüt alır.

Türkçe Harf çevirisi

seyeẕẕekkeru mey yaḫşâ.

İngilizce Çevriyazım

Sayaththakkaru man yakhsha

Türkçe Çeviri

En kötü ve bahtsız olan, ondan sakınır.

Türkçe Harf çevirisi

veyetecennebühe-l'eşḳâ.

İngilizce Çevriyazım

Wayatajannabuha alashqa

Türkçe Çeviri

Öyle bahtsız ki o, pek büyük ataşe atılır, yanar.

Türkçe Harf çevirisi

elleẕî yaṣle-nnâra-lkübrâ.

İngilizce Çevriyazım

Allathee yasla alnnara alkubra

Türkçe Çeviri

Sonra da orada ne ölür, ne dirilir.

Türkçe Harf çevirisi

ŝümme lâ yemûtü fîhâ velâ yaḥyâ.

İngilizce Çevriyazım

Thumma la yamootu feeha wala yahya

Türkçe Çeviri

Gerçekten de kurtulur, murada erer kendini temizleyen.

Türkçe Harf çevirisi

ḳad efleḥa men tezekkâ.

İngilizce Çevriyazım

Qad aflaha man tazakka

Türkçe Çeviri

Ve Rabbinin adını anıp da namaz kılan.

Türkçe Harf çevirisi

veẕekera-sme rabbihî feṣallâ.

İngilizce Çevriyazım

Wathakara isma rabbihi fasalla
591